Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norske historiedager 2015

Awarded: NOK 58,596

Project Manager:

Project Number:

245321

Project Period:

2015 - 2015

Location:

Subject Fields:

Tittel på konferansen er Ressurser: energi, makt og mennesker. Vi vil sette fokus på endring i- og bruk av naturressurser fra middelalder til nåtid, og hvordan vi har brukt menneskelige ressurser i samfunnet til ulike tider. Det vil også handle om hvordan migrasjon har bidratt til strukturendringer og ulik tilgang på arbeid og arbeidskraft, hvordan enkelte har økt kunnskapene om- og utviklet ideer knyttet til ressursbruk. Vi vil også rette søkelys på hvilke ressurser historie, både som fag i skolen og som forskning, har hatt tilgang til og benyttet seg av gjennom tidene. Hvilket kildetilfang har historikere arbeidet med, hva har digitalisering og dermed tilgjengeliggjøring av ulike kilder bidratt til, både i undervisning og forskning i faget, er viktige spørsmål. Konferansen åpner også for forslag til sesjoner og foredrag som ikke kan knyttes til hovedtemaet. Dette gjør vi for å få en mangfoldig konferanse, inkludere det som finnes av historieforskning og fange opp nye og spennende tema i historiemiljøet i Norge. Konferansen vil ha hovedsesjoner med overordnet tema, samt en rekke parallelle sesjoner, prosjektpresentasjoner og foredrag, med spennvidde fra lokal- og regional historie til nasjonal og internasjonal historie, og med langt perspektiv bakover i tid. Om økonomien strekker til planlegger vi også noen lokale arrangementer i forkant av selve konferansen. Seminar for masterstudenter og arrangement for skoleelever er blant ideene vi har til dette.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam