Back to search

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Teknova AS - Tildeling av midler fra KD

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

246496

Project Period:

2014 - 2015

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

SOKERINST-Søkerinstitusjoner