Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Awarded: NOK 163.5 mill.

The project's goals are as follows: - Acquire, operate and further develop a national e-infrastructure for scientific calculations and storage . - Market the e-infrastructure to new user environments. - Lead and coordinate participation in international cooperation in the field of e-infrastructure. Offer an attractive and sustainable e-infrastructure that has the following features: - High reliability and availability - Cost effective - Predictable access to scientific data in accordance with agreed guidelines - Good integration between the calculation and storage services, and between national and international e-infrastructures - Provide services for analysis of large amounts of data (Big Data). The focus of the work in the project will be to deliver and further develop user-friendly and efficient services. This requires an in-depth knowledge of the users' needs, which must be achieved through proactive collaboration with the user groups in the various subject areas and the Norwegian research infrastructures (RI).

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskaplige data blir stadig viktigere innenfor ulike forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for mange av disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal einfrastruktur for disse tjenestene. UNINETT Sigma2 er gitt det strategiske og operative ansvaret for denne nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: • Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger • (Notur) og lagring (NorStore). • Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. • Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. • Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur som har følgende egenskaper: o Høy pålitelighet og tilgjengelighet o Kosteffektiv o Forutsigbar tilgang til vitenskapelige data i henhold til avtalte retningslinjer o God integrasjon mellom tjenestene for beregninger og lagring, og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (PRACE, EUDAT) • Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (Big Data).

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt