Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

247006

Project Period:

2014 - 2015

Location:

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2015 !" konferansen fokuserer på kunnskapsformidling mellom næring, forvaltning og forskning. Programmet er nå ferdig for møtet i februar. Den første dagen består av en felles sesjon med fokus på stutus og opdpatering på de viktigste satsingsområdene for norsk oppdrettsnæring, presentasjon av forskningsprosjekter og vurdering av nye satsingsområder for norsk oppdrettsnæring. I tillegg vil det bli holdt en algeworkshop og en workshop med presentasjon av resultater fra EU prosjektet CODE (marin yngel). Dag 2 omhandler nye teknologiske løsninger som kan gio nye muligheter for laks og andre arter som micro og macro alger, kveite og torsk. Utfordringer som omhandler regelverket vil også bli presentert. Hvilke behov har de nye artene og hva skal til for at nye oppdrettsformer skal bli både lønnsomme og biologisk forsvarlige. Det vil bli laget oppdaterte faktaark med produksjonsstatus på de forskjellige artene vi arbeider med i Norge. Konferansen et er en viktig møteplass for alle som er involvert i marin fisk næringen. Den kritiske situasjonen for torskeoppdrettsnæringen gjør at vi ikke forventer like stor deltagelse som de siste årene. Samtidig er det viktig at næringen kan samles og vi forventer 100 - 150 deltagere.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst