Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

Alternative title: Norwegian participation in PPP SPIRE

Awarded: NOK 0.19 mill.

SPIRE is a proposal for a European public-private partnership dedicated to innovation in resource and energy efficiency in the process industries. SPIRE's objective is to develop the enabling technologies and solutions along the value chain, required to reach long term sustainability for Europe in terms of global competitiveness, ecology and employment. This project contributes to acheiving SPIRE's goal by enabling SINTEF to lead and participate in important assignments in the PPP

EUs nye PPP initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 8 industrisektorer i Europa. Medlemmene av SPIRE består til sammen av over 100 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattformer. SPIRE er et kontraktsbasert Public Private Partnership mellom Den europeiske industrien og EU-Kommisjonen og er del av H2020. Utvikling av arbeidsprogram for 2016-2017 vil foregå frem til høsten 2015. SINTEF er sentralt plassert i SPIRE gjennom flere verv. SINTEF er representert ved Duncan Akporiaye i styringsgruppen og Stian Nygaard som deltar i Partnership Board (PB)samt leder en av fem arbeidsgrupper. I tillegg har SINTEF fageksperter som bidrar inn mot de tekniske arbeidsgruppene. Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industrien og dette sikres gjennom en nasjonal skyggegruppe som presenterer SPIRE på konferanser og møter. SINTEF innehar en nøkkelposisjon i SPIRE hvor deter størst mulighet for å påvirke innretning og innhold av prioriteringer og utlysninger. Med SINTEF som medlem av styret, PB og med eksperter i de tekniske arbeidsgruppene er dermed mulighetene store for å påvirke i favør av norske interesser inn mot et viktig initiativ under Horizon 2020.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena