Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Promotering av mediedesign overfor kommende EU-utlysninger

Awarded: NOK 0.33 mill.

Etablert medievitenskaplig forskning er primært analytisk. Med digitaliseringen av medier og kommunikasjon har datamaskinen spredt seg langt utover moderdisipliner som elektronisk databehandling og informatikk og til humanistiske og samfunnsvitenskaplige kjerneområder. Dermed er medievitenskaplig kompetanse med utgangspunkt i humsam-feltet blitt relevant for den digitale medieutviklingen. Det pågår nå en vending mot designforskning i medievitenskapen, både nasjonalt og internasjonalt. I Promo Mediedesign ønsker vi å konsolidere denne aktiviteten i den hensikt å fremme finansiering av forskning på mediedesign med utgangspunkt i EU-inansiering under H2020. Vi er et norsk nettverk som vil møtes nasjonalt for planlegging og delta i relevant fora, round tables og workshop for å øke innflytelsen for mediedesign iverfor nye og kommende utlysninger.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon