Back to search

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Sustainable Transport

Awarded: NOK 0.25 mill.

PES-prosjektet skal utarbeide en sterk FME-søknad i samarbeid med industri, universiteter og andre FoU-aktører til fristen 25. november 2015. Hovedmålet for den tenkte FME "Sustainable Transport" er å bidra til visjonen om fremtidig mobilitet med null-utslipp. Vi vil samle til en felles nasjonal innsats for å realisere et bærekraftig transportsystem i Norge, med et samtidig fokus på verdiskapning for norsk industri og service-næring.

Funding scheme:

FME-Forskningssentre for miljøvenn