Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Awarded: NOK 1.00 mill.

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester innenfor hjemmetjenestene, bemannede boliger og relaterte enheter i kommunene. Målet er utvikle, installere og utprøve systemer for å løse flere av dagens utfordringer og oppgaver, samt effektivisere flere av dagens rutiner. Teknologien skal være med på å øke tryggheten og trygghetsfølelsen. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med helsetjenesten i kommunene. Slik vil brukere av systemene være med på å utforme løsninger, og teste disse allerede i en tidlig utviklingsfase. Dette øker betraktelig mulighetene for prosjektets suksess og adapsjon av løsningene i markedet. Prosjektkonsortiumet i hovedprosjektet vil bestå av både nasjonale og internasjonale aktører innen offentlig helsetjenester, forskningsmiljøer og teknologibedrifter.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon