Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Alternative title: Support to strategic contribution to EERA CCS-JP

Awarded: NOK 0.75 mill.

EERA CCS JP take active part in working towards and publicly promoting necessity and benefits of carbon capture and storage technology in order to mitigate the global warming. Such networks allow scientists and researchers from around the globe to exchange ideas and scientific results. Project partners had Actively took part in EERA working groups, steering committee meetings as well as many relevant CCUS meetings, conferences and discussions in Norway, Europe and worldwide; Contributed to many documents prepared by EERA JP CCS, among others joint press statement by CO2Geonet, GCCSI and IEA GHG on international conference "Our Common Future under Climate Change"; H2020 research priorities and program plan; Actively participated in COP21 and COP23; Contributed to EERA workshops organized during CO2GeoNet Open Forums in 2016 and 2017; Participated in ECRIA and INTERREG proposal rounds.

EERA CCS-JP har i forrige periode utarbeidet en arbeidsbeskrivelse (DoW) som setter løpet frem mot 2030. Alle de norske partnerne har vært aktive i dette arbeidet. Nå kommer det vanskelige stykket forbi pilotfasen og inn i den utførende og industrielle fasen for EERA CCS-JP. Det er meget viktig å markedsføre de norske interessene inn i disse fora. Dette prosjektet ønsker å bidra til at minst en til av samarbeidspartnerne blir fullt medlem av EERA CCS-JP, at vi verver inn et nytt instituttmedlem som assosiert medlem, samt at vi verver inn et industrimedlem. Innenfor tidsrammen på tre år vil målene med prosjektet bli nådd ved aktiv deltagelse i EERA CCS-JP. Hvert av instituttene ønsker å gjøre følgende i dette prosjektet * Delta i to styringskomitémøter hvert år, vanligvis i juni og desember. * Forberede av prosjektdokumentasjon, inkludert løpende oppdatering av arbeidsbeskrivelsen, prioriteringene og leveransene til EERA CCS-JP. * Deltagelse på minst et møte i JP arbeidsgruppe. * Bidrag i lokale fora for å øke teknologitilflyt mot EERA CCS-JP ved delorganiserig av en norsk interessegruppe.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering