Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Awarded: NOK 0.64 mill.

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020