Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidskriftstøtte til Acta Didactica Norge

Awarded: NOK 65,000

Acta Didactica Norge startet opp i 2007, og første utgave hadde tre artikler og en bokanmeldelse. I 2014 hadde dette blitt utvidet til to utgaver, ett av disse et temanummer, med tilsammen 30 artikler. Tidsskriftets redaksjon har som mål å øke antallet utgitte artikler noe, og fremfor alt, ytterligere forbedre kvaliteten på disse. Vårt langsiktige mål er å bli et nivå 2 tidsskrift, og å kunne forsvare dette nivået over tid. Det mangler i dag open-access tidsskrift på nivå 2 innen vårt fagområde, så behovet er så avgjort tilstede. Våre planer for å bedre kvaliteten på artiklene i tidsskriftet ytterligere er langsiktige. Vår erfaring i årene etter 2007 er at fagmiljøenes evne til å produsere gode artikler har utviklet seg markant, blant annet takket være forskerskolenes innsats ovenfor PhD studenter, artikkelbaserte avhandlinger, og institusjonenes ønske om å øke antallet vitenskapelige artikler. Vi mener at våre redaktører også har bidratt til denne utviklingen med en ganske omfattende veiledning av forfattere i forbindelse med den redaksjonelle vurderingen. Av egne tiltak planlegger vi: a) å øke antallet områderedaktører for å dekke flere fagområder og bedre trekke inn disse miljøene som forfattere og fagvurderere. I 2015 jobbes det med å få områderedaktører innen pedagogikk, idretts- og matematikkdidaktikk. b) Å få en gruppe erfarne fagfellevurderere slik at disse vil være en av de to fagfellevurdererene for flest mulig artikler c) Skolering av områderedaktørene og redaksjonsgruppene for de ulike temanummerene

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform