Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Manager:

Project Number:

249145

Project Period:

2015 - 2017

Location:

Subject Fields:

These funds went to organise an international conference and to create an exhibition at Bryggems Museun in Bergen. The conference (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) was held in March 2016, in Bergen, with 13 lectures and 5 poster presentations by researcher from many European countries. One result form the conference is the book "Foreigners and outside influences in medieval Norway" which was published by Archaeopress in November 2017. The exhibition at Bryggens museum opened 1st September 2016 and stood until the middle of August 2017. The title of the exhibition was "From where do you hail?" and concerned immigration, mobility and outside contacts in the Norwegian Middle-Ages.

MUSEUMSUTSTILLING: Bryggen Museum i Bergen ønsker å sette opp en utstilling basert på resultatene fra forskningsprosjektet «Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway». Temaer som vil bli tatt opp i utstillingen er: METODE: Vi vil vise hvordan forskningen foregår og hvilke metoder som blir brukt: Isotoper, DNA, morfologi, arkeologi og historiske kilder. RESULTATER: Resultatene fra forskningen vil bli presentert. Vi vil si noe om befolkningssammensetningen på bakgrunn av DNA og isotop resultatene. Det vil si at vi vil gi et innblikk i den genetiske innflytelsen som har virket inn på den norske befolkningen og isotopresultatene vil si noe om mobiliteten i befolkningen. Dette vil bli supplert med informasjon fra historiske og arkeologiske kilder. MØT INDIVIDENE: Denne forskningen egner seg bra til å dras ned på individnivå og vi vil gjenskape livshistorien til tre individer. For hvert individ ønsker vi å få laget en ansiktsrekonstruksjon og vi vil presentere all den informasjon vi har tilgjengelig. Det vil si individets fysiske utforming (ansiktsrekonstruksjon), kjønn, dødsalder og høyde (morfologi), genetiske sammensetning og avstamming (DNA), fødested og forflytninger gjennom livet (stabile oksygen isotoper), sykdom og traumer (patologiske endringer i skjelettet), begravelsessted og måte (arkeologi). REISE: Hvordan flyttet folk på seg i den aktuelle tidsperioden. Ved å beskrive ulike reisemåter og reiseruter vil vi vise forutsetningene for å flytte seg over store avstander. NÅTID: Vi vil si noe om hva forskningen kan si om dagens befolkning for å gi publikum en bedre forståelse for bakgrunnen til dagens samfunn. BOK: En bok som sammenfatter forskningsresultatene, rettet mot et allment publikum, vil bli skrevet. KONFERANSE: En internasjonal konferanse vil bli arranger. Følgende sesjoner er planlagt: -Molecular approaches to immigration and mobility -Population composition and dynamics -Multicultural society in pre-modern Scandinavia?

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell