Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Universitetet i Agder - Open Access publiseringsavgifter - Refusjon 50%

Awarded: NOK 0.19 mill.

UiA har dekket kostnader for publisering av 61 artikler i OA -tidsskrift

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project