Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering ved NTNU for regnskapsåret 2014

Awarded: NOK 0.19 mill.

Dekning av 50 % av regnskapsførte utgifter i 2014 for NTNUs publiseringsfond.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project