Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2014 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Awarded: NOK 0.30 mill.

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project