Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

Awarded: NOK 0.12 mill.

Høgskolen i Oslo og Akershus opprettet publiseringsfond (budsjettpost) til støtte for publisering i Open Access-tidsskrifter for budsjettåret 2013 - og 3 år fremover - med 300' pr år. Kriteriene for å motta støtte er: - forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen - tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) - tidsskriftet er godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project