Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Seminar i fiskeernæring

Awarded: NOK 49,999

Støtte til å arrangere nasjonalt seminar i fiskeernæring For 15-20 år siden ble det arrangert et seminar innen fiskeernæring. Dette seminaret ble arrangert hvert annet år og inviterte forskere og industri til å delta med innlegg og diskusjoner over fiskeernæring i vid forstand. Gjennom dette seminaret fikk vi en nasjonal arena for forkning og næring til å dele og diskutere pågående forskning. Videre hadde industri og produsenter muligheter til å meddele hvor de kunne tenke seg økt kunnskap angående ernæring til fisk. Dette arrangementet sluttet av ulike årsker å bli arrangert. Arrangementet gikk på omgang mellom industri og forskningsinstitutt i Norge og ble den gang arrangert på ulike steder rundt omkring i Norge. Selv om det nå avholdes internasjonale seminar og kongresser innen samme temaet, mener vi at det fremdeles er et behov for et nasjonalt seminar innen fiskeernæring. NIFES ønsker derfor å ta opp igjen dette seminaret og vil arrangere et seminar høsten 2015. Invitasjon til å delta vil bli sendt til både industri, produsenter, institutt og universiteter samt FHF for å få igang dette seminaret. Det vil bli laget en abstract samling fra seminaret som blir delt ut til alle påmeldte. Seminaret vil bli arrangert på et hotell i Bergensregionen over to dager primo november 2015.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst