Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Awarded: NOK 0.23 mill.

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering fremover.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project