Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV AVGIFT TIL OPENACCESS-PUBLISERING

Awarded: NOK 57,000

Det er i dag krav om åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på nett fra myndigheter og oppdragsgivere, jfr St.meld. 18(2012/2013), Norges Forskningsråd, EU. For å innfri dette kravet forsøker NINAs forskere å velge publisering i OpenAccess-kanaler * der dette er forenlig med å nå så mange som mulig av primærmålgruppen for artikkelen- = andre forskere * der det er økonomisk rom for å betale det det faktisk koster å publisere med Open Access * ihht forskerens faglige integritet. I praksis er det få av forskerne som har prosjektøkonomi som tillater flere fullfinansieringer/forskutteringer av publiseringsavgift til flere artikler pr år. Refusjon av NINAs utgifter til publiseringsavgift vil dermed bidra til at det vil bli mulig å publisere flere artikler med Open Access de neste årene.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project