Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Awarded: NOK 82,000

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell