Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduced cost of drilling by use of hydraulic power transmission

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Manager:

Project Number:

251563

Project Period:

2015 - 2015

Organisation:

Location:

Titel Green Deck-machinery Systems Bakgrunn En stor andel av vinsjer som anvendes innen maritim og off-shore, drives tradisjonelt av hydraulikk motorer som igjen kontrolleres av kompliserte ventilsystemer. Den vanlige energiforsyning er fra en eller flere hydrauliske pumpestasjoner som sender trykk rund til brukerne i et hydraulisk forsynings-nett («ringline»). I ventilsystemet strupes oljen så forsynings-trykket tilpasses presis det som motorene krever for å levere det nødvendige drivmoment og hastighet. Når en last løftes tilføres energi som delvis strupes, delvis omsettes til bevegelse. Når en last senkes tilføres igjen energi i form av olje under trykk, men al energi som tilføres strupes bort, og i tillegg strupes den energi som kommer fra senkning av lasten også bort. Digitale motorkonsepter, hvor hver enkelt motorsylinder koples til høy- eller lavtrykk med elektronisk styrte ventiler, tilbyr styring av drivmoment og hastighet med vesentlig reduserte tap, og de tradisjonelle ventilsystemer blir overflødige. Kommersielt er det ukjent hvor store besparelser som vil kunne oppnås på forskjellige typer skip, og teknologisk gjenstår det å utvikle tilpassede konsepter for digitale motorer til sånne anvendelser der et relativt lite samlet sylinderantall på en vinsj må brukes til veldig presis kjøring. Prosjekt tese "Det er mulig å øke energieffektiviteten, redusere installert pumpeeffekt og redusere byggekostnad for skip med hydraulisk dekksutstyr ved å erstatte tradisjonelle hydrauliske vinsj-drev med elektronisk styrte digitale hydraulikkmotorer" På bakgrunn av denne tese ønskes det etablert et Maroff prosjekt som videre-utvikler de nødvendige teknologier. De vitenskapelige utfordringer i forprosjektet er å sammenligne energieffektivitet, og at oversette kravene til vinsjer til reelle funksjonskrav til de digitale motorer.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2