Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av sikrere og mer effektive trålfartøy

Awarded: NOK 0.15 mill.

Formålet med et hovedprosjekt er å ved hjelp av produktutvikling komme fram til både radikale og inkrementelle innovasjoner for å lage et sikrere tråldekk samt å klare å redusere trålers energibruk. Denne problemstillingen er kompleks. Det er mange aktører som har meninger om temaet. Problemstillingene er forskjellige fra fartøy til fartøy, og det er ofte tekniske eller praktiske begrensninger som gjør at man ikke klarer å etablere de tekniske løsningene man ønsker. Samtidig er det en kjensgjerning i havbruksnæringen at ulykkestallene i bransjen er for høye, og at man må gjøre grep for å redusere energibruken fra trålerne. Å se på muligheter for å klare å gjøre de farligste og mest kompliserte operasjonene på et trålfartøy automatiske er sannsynligvis en sentral del av løsningsrommet det skal jobbes med. Prosjekter knyttet til disse problemstillingene er krevende da det i stor grad kreves at mange aktører som vanligvis ikke jobber sammen samarbeider. Arbeid knyttet til dette forprosjektet er derfor i sin helhet knyttet til å definere riktige aktører som kan være med å løse disse utfordringene i et hovedprosjekt. Disse aktørene vil fordele seg fra FoU-miljøer, andre kompetansebedrifter, utstyrsleverandører or rederier. Det er også en ambisjon å engasjere personer fra mange forskjellige arbeidsgrupper, spesielt hos rederiene. Når aktørene er identifisert er arbeidet knyttet til å bli enige om avgrensninger av prosjektet, riktige problemstillinger, samt bli enige om hvilke løsningsmål man skal jobbe med, og å få etablert en så god søknad som mulig. Å løse disse utfordringene innenfor rammene til dette forprosjektet er ambisjonen.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2