Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sjø basert lukket produksjonssystem for laks, montert i en flytende stålplattform

Awarded: NOK 0.15 mill.

I prosjektet som ønskes utviklet, ønsker man å designe, modellteste og bygge et fullskala lukket produksjonssystem med dukposer tilpasset grid med 4 celler i stålmerd . Fordeler med et slikt oppsett er; a) stålmerdkonstruksjoner har store gangbaner og flyter stabilt i sjøen. Dette gir en trygg og effektiv arbeidsplass for operatørene ute på anleggene. b) ved å samle flere lukkede merder i et anlegg vil gi mulighet til å øke produktiviteten samtidig med at materialkostnadene kan holdes lave på grunn av deling av pumper og rørsystem. Samtidig blir fotavtrykket i sjøen vesentlig mindre enn med individuelle merder i rammefortøyning.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2