Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Åpne transportdata

Alternative title: Open Transport Data

Awarded: NOK 0.10 mill.

Norwegian transport authorities aim to meet the European directives on open data, including the PSI, Inspire and ITS Directives. The overall idea is that open data fuels the development of new and innovative ICT solutions for the transport sector. Currently about 15 transport related data sets are available to the public via data.norge.no, but they have so far not led to many innovative solutions. The number of published open data is limited compared to the total amount of available data. More data can be opened, and the amount is increasing due to new systems and sensors in vehicles and infrastructures. The opening of new data sets will require a lot of resources, and prioritizing is a challenging. More knowledge on the data needs, user expectations and related success factors and barriers is needed. To establish the required knowledge, the project will establish a virtual lab for open transport data offering tools for publication and use of open transport data in an efficient way. The project will also test and evaluate the use of the tools by means of the Lean Startup methodology. The Lean Startup method helps gather feedbacks from early users in and outside the public bodies and gain knowledge to facilitate iterative development of tools and publication of open data.

Norske transportmyndigheter ønsker å oppfylle de Europeiske PSI and Inspire direktivene som angir at offentlige data skal åpnes (dvs tilgjengeliggjøres for offentligheten). I tillegg stiller ITS direktiver krav til åpne transport data. Intensjonen er at åpne offentlige transport data skal muliggjøre en utviklingen av nye og innovative applikasjoner, systemer og tjenester. Dette skal bl.a. føre til mer effektiv, miljøvennlig og sikker transport. I dag er ca 15 transportrelaterte datasett åpnet og tilgjengelig via definerte grensesnitt . Man ser imidlertid at dette så langt ikke har ført til mange nye og innovative løsninger. Potensialet som ligger i åpne transport data er langt fra tatt ut, og man vet ikke hvorfor. I tillegg til datasettene som er nevnt over finnes det store mengder data og mange ulike datasett som kan åpnes. Mengden av data øker også pga nye systemer og sensorer i bl.a. kjøretøy og infrastruktur. En åpning av alle disse dataene vil kreve svært store ressurser, og dilemmaet er at man i dag ikke har kunnskap som kan støtte en prioritert åpning av disse dataene. Prosjektet vil derfor adressere følgende problemstillinger: 1. Hvilke data skal åpnes? Man må bl.a. vite mer om hvilke transport data systemutviklerne har bruk for. 2. Hvordan skal offentlig sektor tilby åpne data? Dette må gjøres på en måte som maksimerer nytteverdien for brukerne. Man må bl.a. vite hvilke grensesnitt, hvilke datatyper og hvilken støtte systemutviklerne trenger for å kunne nyttiggjøre seg åpne transport data. Det må også være enkelt å finne relevante data. 3. Hvordan skal offentlig sektor åpne data på en effektiv måte? I dag er dette svært ressurskrevende pgs ulike datatyper (data i registre/databaser, sanntids sensordata, data i skyen, svært store datamengder, etc.), ulike dataformater, etc.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025