Back to search

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Cruie-forsker Jens Karstens

Awarded: NOK 0.14 mill.

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å kompensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn. Moren er ansatt for perioden 01.10.2015-31.09.2016

Funding scheme:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend