Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Hvordan få full kontroll med lakselus?

Awarded: NOK 92,145

Project Manager:

Project Number:

256082

Project Period:

2015 - 2017

Location:

Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstitutett og NMBU. Veterinærmiljøene på Adamstuen (NMBU og VI) har lang forskningserfaring og er sentrale aktører innen forskning på overvåking, resistensutvikling hos lakselus, smittespredning/smittedynamikk, forebygging og ulike behandligsformer. Seminaret skal formidle synspunkter og skape debatt i forhold til dagens handering av luseproblemet og se de muligheter som ligger i dagens forskningsresulater og generelle epidemiologiske tilnærminger.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning