Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ungdommen nå til dags! Sosiologforeningens oppdatering

Awarded: NOK 0.12 mill.

I 2016 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til ungdom og generasjonsforskjeller, og hvordan de er blitt håndtert i norsk og internasjonal sosiologi. Foruten papergruppene er seminaret delt inn i to presentasjonsformer. For det første generelle faglige bidrag og oversikter i plenumsforedrag. Her må særlig Andrew Furlong fremheves, en internasjonalt ledende ungdomsforsker. Guro Ødegård gir status for norsk ungdomsforskning, mens Willy Pedersen og Finn Skårderud går i dialog om utfordringer for dagens ungdomsgenerasjon. Den andre delen består av 2 x 2 parallellsesjoner som går inn på mer spesifikke temaer knyttet til ungdom: problemer med sosial integrasjon, prestasjonskultur, orientering mot fremtiden, og kultur og identitet. Panelledere er fremstående norske sosiologer i Akademia og instituttsektoren.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam