Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Alternative title: Vitamin K2 in Dairy products

Awarded: NOK 0.25 mill.

Vitamin K2 has several positive health effects. Dairy products like cheese and fermented milks are our main sources of vitamin K2, but this is not well known among the public. The European and Norwegian food safety authorities permit labelling of such products with the health claim that K2 is good for bone health, provided that the content per serving exceeds 15 % of recommended daily intake of vitamin K. The content of K2 in dairy products shows a big variation. We have developed a simple and sensitive method for K2 analyses, and screened Tine's range of products for K2 content. Vitamin K2 is produced by the lactic acid bacteria used in the manufacture of the dairy products, and we have done investigations to find the conditions giving the highest yield of vitamin K2. As a result of this work Tine launched a new fermented milk with a declared vitamin K2 content. We have employed classical mutagenesis and gene modification of laboratory strains. We have obtained altered K2 production in these strains under laboratory conditions, and obtained more than 300 % increased vitamin production in some cases. We have identified important genes and bottlenecks in the vitamin K2 production. We have also achieved increased vitamin K2 production by altering the growth conditions of the bacteria. Subclinical vitamin K deficiency is not uncommon iin the Western world. In our screening we found Jarlsberg cheese to be rich in vitamin K2. In a collaboration with Meddoc we did a clinical trial in which healthy volunteers took Jarlsberg for five weeks. Blood tests showed that even moderate amounts of Jarlsberg gave a considerably improved vitamin K status. Moreover, it also caused cholesterol levels to decrease.

Vi har 1 Analysemetode. Muligjør deklarering av vitamin K innholdet i Tines produkter med helsepåstand om at det er viktig for skjelettet. Viktig for Tine for de forventes å ha positiv effekt på salget. 2 Vi har analysert Tines produkter 3 Vi har funnet fram til metoder som kan gi høyere K2 innhold i produktene. Men GMO er best. Foreløpig ikke tillatt 4 Vi har påvist helsemessige fordeler ved å spise en viatmin K2-rik ost (Jarlsberg).

I det vestlige kosthold er fermenterte meieriprodukter (ost, syrnet melk) de viktigste kildene til vitamin K2, men innholdet viser stor variasjon. EFSA har godkjent at produkter med tilstrekkelig høyt innhold av vitamin K2 kan merkes med helsepåstand om at vitamin K er viktig for skjelettet. Nyere forskning viser at vitamin K2 også har mange andre positive helsemessige effekter. Vitamin K2 produseres av bakteriekulturer som brukes i ost og syrnet melk. Vi vil vi gjøre systematiske undersøkelser med bakteriekulturene for å finne hvilke forhold som påvirker syntesen av vitamin K2, og naturlige varianter av bakteriekulturene med forhøyet K2 produksjon vil bli isolert. Basert på resultater fra dette arbeidet vil produksjonsprosesser bli tilpasset for å oppnå produkter med jevnt, høyt innhold av vitamin K2.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri