Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker

Alternative title: Increased range, quality and value of frozen Norwegian vegetables

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

256388

Project Period:

2016 - 2019

Location:

Partner countries:

NORFRYG: Increased, quality and value of frozen Norwegian vegetables. The project with a budget of 10.8 million NOK over three years has been partly financed by the Research Council of Norway, Findus and two of their producers. The project was put up to expand the range of Norwegian vegetables for processing, freezing and for documenting the quality from raw material to finished product of Norwegian frozen vegetables. This was carried out to increase the range, quality and value of frozen Norwegian vegetables. GLOBAL WARMING - GO TO THE FREEZER: Norwegian vegetables can be a more sustainable alternative to imports, but the Norwegian season is short and there is a lot of waste during storage, in stores and in households on fresh vegetables. In contrast, there is little food waist between the producer, factory, distributer and end-user for frozen vegetables. In Findus, all the residual raw material is used as a supplement feed to local livestock producers. In addition to food waist and all the health components, the frozen vegetables are ready to eat after a quick heat treatment, preferably in a frying pan. In the freezer, end-users can access Norwegian vegetables outside the season with probably less environmental impact. However, the category of frozen vegetables has in many ways stood still for a long time and it may still seem less tempting to dive into a freezer than to pick fresh colourful imported vegetables in the floodlit fruit and vegetable department. The goal of NORFRYG was to expand the consumption of vegetables in general and to make the supply of Norwegian-grown vegetables more attractive and accessible. NORFRYG has created added value for frozen vegetable products through, cultivation trials, optimization of processing and by user-driven innovation that has contributed to new products. Here, the NORFRYG project has observed consumers in homes and in stores to gather new insights that have provided better products in the freezer. Research-based documentation of new processing technology on product quality right up to the consumer plate, such as health-related ingredients, texture, colour, taste and other consumer preferences has been the basis for increased value of the end products. Selected products for the research project have been cultures that represent large volumes such as peas, carrots, cauliflowers, Brussels sprouts, bean varieties, beets, fennel, earthquake and organically grown varieties of the above. Findus Norge AS, Brødrene Freberg DA and Hoppstad Gård, together with the food research institutes Nofima AS and the University of Chemistry and Technology in Prague in the Czech Republic, carried out the research project.

Konklusjon: Etablering av nye grønsakssorter for produksjon til industriell bearbeiding og frysing tar ofte mer enn tre år, siden industri sorter og deres krav er ulik konsumgrønnsaker og det er få sorter å velge mellom som trives under norske vekstbetingelser. NORFRYG har testet 22 nye kulturer der 2-3 av disse fortsetter i 2019 som små kommersielle nye grønnsaks kulturer for bearbeiding hos Findus. Fryste grønnsaker beholder farge og næringsverdi godt over lang tid. Steking i panne er ofte den beste måten å tilberede fryste grønnsaker på både for å bevare tekstur, næring og for generell aksept hos forbruker. Anbefalinger: For bearbeiding i hjemmet vil pannesteking være å foretrekke både for bevaring av helsekomponenter og for generell aksept blant forbrukere.

Produktgruppen fryste grønnsaker har en utfordring med et noe dårlig rykte spesielt på konsistens. Frossen mat er tradisjonelt billigere mat og blir forbundet med redusert kvalitet sammenlignet med ferskt. Det er fortsatt for lite vitenskapelig dokumentasjon omkring fryste grønnsaker, og det er nødvendig med mer forskning som viser effekter på næringsinnhold og sensoriske egenskaper, samt mer forståelse av forbrukeraksept og et utvidet sortiment for økte valgmuligheter og økt forbruk. Her trengs ny forskning på utvidelse av dagens sortiment på fryste grønnsaker, ny teknologi for innfrysning, mer kunnskap om næringsinnhold på frystegrønnsaker, sensoriske egenskaper og forbrukeratferd. Ferskdamping skal kunne gi høyere kvalitet både smaks- og næringsmessig sammenlignet med tradisjonell blansjering i vann, men vitenskapelig dokumentasjon på dette er mangelfull. Lite vet vi om hva som skjer med produktene under bearbeiding i hjemmet. Vi ønsker også å dokumentere optimalisert metoder for bearbeiding av fryste grønnsaker hos sluttbruker for å kunne bevare viktige helsekomponenter helt frem til tallerkenen. Her blir tre ulike fagområder innen matforskning involvert: Kjemisk analyse av helsekomponenter, forbruker og sensorisk forskning, samt innovasjonsforskning innen nye varer og tjenester på mat. Produksjon av publiserbar vitenskapelig dokumentasjon er et mål for NORFRYG. Det å følge de fryste grønnsakene helt frem til tallerkenen representerer noe nytt innen dokumentert forskning.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri