Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det beste fra to verdener;Optimal blanding av Nordatlantisk Pelagisk olje og Norsk Dodreolje for nasjonalt og internasjonalt helsekostmarke

Alternative title: The best of both worlds; Optimal mixture of North Atlantic Pelagic oil and Norwegian Dodreoil for national and international health food m

Awarded: NOK 2.3 mill.

Globally, there are currently a lack of omega-3 fatty acids and it is important to utilize new and existing sources in an optimal way. Seeds from camelina (Camelina Sativa) might be a new omega-3 source with high value creation potential used as a supplement to marine omega-3 fatty acids. High quality North Atlantic pelagic fish oil for human consumption might be another omega-3 source. The project, the best of both words, has generated new knowledge about omega-3 fatty acids from both vegetable and marine value chain, so they can be utilized in an optimum manner for the benefit of health and environment. The project has included oil quality analysis, cell experiments, animal studies and a small human intervention. Important evidence of new omega-3 sources for human consumption has been provided and the project might be an important contribution to public health. Optimal mix and utilization of omega-3 fatty acids are of great benefit in a world that will experience a lack of omega-3 fatty acids. In the project, companies from both blue and green sectors have cooperated and considerable change of expertise between the sectors is achieved.

Prosjektet har ført til nye samarbeid på tvers av fagfelt og industri i både grønn og blå sektor.

På verdensbasis er det i dag mangel på omega-3 fettsyrer og det foregår et intenst arbeid for å finne nye gode kilder. Det er derfor viktig å utnytte nye og eksisterende kilder på en optimal måte. Frø fra oljedodre (Camelina Sativa) kan være en ny omega-3 kilde som kan brukes som et supplement til marine omega-3 fettsyrer. Gjennom tidligere prosjekter er det fremskaffet kunnskap om oljedodre som ny oljevekst i Norge med høyt verdiskapingspotensialet. Det er videre blitt utført prøveproduksjon av høykvalitetsoljer fra nordatlantisk pelagisk fisk, som til nå kun er utnyttet til fôr, med mål om en sunn omega-3 olje for humant konsum. Det å kunne løfte en marin olje opp fra fôrkvalitet til høyverdig olje for humankonsum vil gi en stor verdiøkning gjennom hele verdikjeden. Prosjektet «DodreMarin» skal gi ny kunnskap om samvirking mellom omega-3 fettsyrer fra både vegetabilsk og marin verdikjede, slik at disse kan utnyttes på en optimal måte til det beste for helse og miljø. Det skal gjennomføres kvalitetsanalyser, holdbarhetsanalyser, celleforsøk, dyreforsøk og human intervensjon. Prosjektet kan gi viktig dokumentasjon på nye omega-3 kilder til humant konsum, og kan med dette bli et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Optimal blanding og utnyttelse av tilgjengelige omega-3 fettsyrer vil være av stor nytte i en verden som vil oppleve mangel på omega-3fettsyrer. Prosjektet har bedrifter fra både blå og grønn sektor, og samarbeidet vil føre til betydelig kompetanseoverføring mellom disse sektorene.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram