Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent maskinering av dype komplekse hull

Alternative title: Inteligent Machining

Awarded: NOK 5.7 mill.

The Intellma project has developed a new product range for optimization, monitoring and control of advanced machining processes. In the aircraft and oil & gas industry, the machined components are often made of very expensive materials and with strict tolerance requirements for the machined surfaces. This means that the margin of error is small and the cost of errors is high. In a previous project, it has been shown that integrated sensors in the tool can provide the operator with a good means of monitoring the process in a much more detailed way and with a better result. The Intellma project has taken this a big step further, with the development of solutions and hardware for the tool to communicate with the operator and the machine. The system can now present information on the machining process during the process, so that critical parameters are reached. Should a critical situation occur, a "cancel" command could be sent to the machines. Several of the CNC machines of our partners, such as WFL and Mazak, have had this technology installed and are under testing. This has been shown at several trade shows, under the name Silent Tools Plus and some products have been launched with this technology. The software is downloadable from Microsoft Store and has an intuitive user interface, so there should be a low user threshold to use it.

Teknologien og produktene utviklet, viser informasjon fra bearbeidingsprosessen og tilbakekobling til CNC maskinene. Dette er vist frem på flere ulike messer, bla IMTS 2018. Dette var en av hovedmålsetningene i prosjektet å få til dette teknologien. Produktene med denne teknologien heter Silent Tools Plus. På IMTS 2018 vant dette produktet Innovasjonsprisen for mest innovativt produkt, av 2400 utstillere. Vi har fått en ledende posisjon for denne sensorteknologien i bransjen. Introduksjon av slike industri 4.0 verktøy er i markedet er krevende og vi ser dette tar tid. Det at prosjektet har tatt frem nye produkter med både sensorer, firmware og software, har satt interne systemer under press. Produkter krever mye mer og har medført ganske store interne enderinger. Dette har således løftet bedriften flere hakk og gjør oss mer konkurannse kraftige. I dag tilbys flere varianter av Silent Tools Plus, til kunder i store deler av verden, bassert på teknologien tatt frem i prosjektet.

Sandvik Teeness utvikler og produserer vibrasjonsdempede verktøy for krevende maskineringsoppgaver. Vanlige anvendelser for verktøyene er produksjon av deler til flyindustrien eller olje- og gassindustrien, der man bearbeider store arbeidsstykker i kostbare materialer og med strenge krav til nøyaktighet. I denne typen bearbeiding er det nødvendig med høy prosessikkerhet, og det er ønskelig med avansert funksjonalitet for overvåking og styring av prosessen. Prosjektets overordnede ide er å utvikle et nytt konsept for optimalisering, overvåking og styring av krevende bearbeidingsprosesser. Konseptet baserer seg på Sandvik Teeness nyutviklede Smart Tools teknologi som har sensorer integrert i verktøyet som kan overvåke prosessen og gi informasjon til operatør om avvik og vibrasjonsproblemer. Det nye konseptet skal ta teknologien et stort skritt videre ved å utvikle en plattform for sanntidskommunikasjon direkte med maskinstyringen. Ved å tilby korreksjonsalgoritmer som påvirker maskinstyringen direkte vil vi kunne forbedre både presisjon og effektivitet i maskineringsprosessen. Videre ønsker prosjektet å realisere prinsipper fra Industri 4.0 når det blant annet gjelder deling av sensordata, kommunikasjon mellom maskiner i en prosesskjede, og mulighet til å tilby service og assistanse over internett. Forskningsutfordringene er tilknyttet: -Algoritmeutvikling for behandling av sensordata for å beskrive og tolke maskineringsprosessen som er utført. -Etablere sanntidskorreksjonsalgoritmer som kan kommunisere med maskinstyringen -Utvikle elektronikk, liten nok til å passe inn i de verktøyene kunden har behov for -Utvikle dette til et komplett system, sammen med det fysiske verktøyet, som er brukervennlig og kan gi kunden økt verdi i sine prosesser.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena