Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm

Alternative title: Integrated solutions for mass customization

Awarded: NOK 15.8 mill.

In the CustomR project, four companies at Røros (Røros Dører og Vinduer, Røros Metall, Røros Produkter and FLOKK) have worked further to develop our ability for mass customization. In this business strategy, the customer specifies his own product within a defined solution space, while the production strives for the same efficiency as what can be achieved in traditional mass production. Through previous collaborations, we discovered a potential by integrating functions across interfaces, so that operations and delivery becomes faster, more precise and efficient, both for us and for the customer. The main goal of CUSTOM-R has been to develop methods and tools that integrate customer preferences and choices (front-end) with the company's internal processes (back-end). This includes integrated solutions for choice navigation, dynamic solution space design and a visual factory that contribute to customer experiences and increased efficiency in the production system. Through increased customer insight and improved system support, we aim to strengthen our ability to realize mass customization, and show that this is a profitable model for the Norwegian manufacturing industry. In the last period of the project, we have continued to work on several of our work packages. Key company-specific results have been piloting visualization solutions and customer portals. Three of the companies have developed new and improved solutions for team coordination, which enables more flexible and efficient production. Two of the companies have also developed portals to communicate product knowledge and the customer's choices in new ways. This applies to a sales channel for antiquarian windows, as well as a waste calculator that calculates the economic and environmental benefits of recycling materials. On the research side, the project has further developed and completed methodologies and tools for mass customization. This comprises the design and development of dynamic solution spaces, as well as the development process of configurator solutions. An important part of the work with mass customization in networks has been to further develop the Røros cluster NMCC - Norwegian Mass Customization Cluster. Although COVID-19 has set some limits, we continued to share experiences across companies and develop new ideas for improvement. Important topics in the cluster collaboration have been lean and robust processes, automation, digital sales and marketing, competence development and innovation processes. We are in dialogue with other professional environments within furniture and textiles about enhanced collaboration. The establishment of the NMCC cluster makes this the largest research arena for mass-produced tailoring in Europe.

Alle de fire deltagerbedriftene har gjennom prosjektet utviklet nye løsninger, arbeidssett og støttessystemer som vil bidra til mer effektiv og fleksibel produksjon. Eksempler på dette er nye salgskanaler, forbedret lagersystem og -drift, nye metoder for teamkoordinering. I tillegg har prosjektet fått gjennomført en rekke piloter, blant annet innen konfigurering, som har bidratt til bedre markedsinnsikt og forståelse av kundereisen. Prosjektet har også resultert i et nytt fireårig forskningsprosjekt (BENEFIT), der partnerne, sammen med Røros Tweed, vil fortsette å videreutvikle kapabiliteter innen masseprodusert skreddersøm. Her skal man øke forståelsen av trender og markedsbehov, og bruke dette til å endre løsningsrommet mer treffsikkert. Opprettelsen at NMCC har vært en viktig del av å oppnå økt erfaringsdeling og læring. Dette legger til rette for deling av ressurser og kompetanse i fremtiden for Rørosindustrien. Klyngen er et nasjonalt kompetansesenter med internasjonal interesse.

I prosjektet CustomR går fire Rørosbedrifter (Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Scandinavian Business Seating) videre med å utvikle vår evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt innenfor et definert løsningsrom, mens produksjonen etterstreber tilnærmet lik effektivitet som det man kan oppnå i tradisjonell masseproduksjon. Vi har tidligere samarbeidet i Arena for Masseprodusert Skreddersøm på Røros (ARMS). Vi avdekket her et potensiale ved å integrere funksjoner som valgnavigasjon, ordrehåndtering og produksjonsstyring, slik at dette blir raskere, mer presist og sparer oss for unødvendig arbeid. En viktig utfordring er knyttet til avstanden mellom front-end-funksjoner (kundegrensesnitt, valgnavigasjon og adferdsmønster) og back-end-prosesser (ordre, innkjøp, produksjon). Vi ønsker å fortsette å utvikle fremtidens produkter basert på reelle kundevalg og bruksmønster og levere disse på en berikende måte. Vi har behov for nye løsninger for å sette kunden i fokus, redusere vår ressursbruk og yte bedre, bli bedre MSS-utøvere. Hovedmålet i CUSTOM-R er å utvikle metoder og verktøy som integrerer kundepreferanser og -valg i front-end med bedriftens interne prosesser, back-end. I dette ligger integrerte løsninger for valgnavigasjon, tilpasning av løsningsrom og visuell fabrikk som bidrar til kundeopplevelser og økt effektivitet i produksjonssystemet. Det inkluderer samarbeid mellom bedriftene og utvikling av en generell roadmap for å lykkes med en slik integrasjon. Gjennom økt kundeinnsikt og bedre styringssystemer vil vi styrke vår evne til å realisere MSS, og bidra til å løfte norsk vareproduserende industri.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena