Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer (konferanse)

Awarded: NOK 0.76 mill.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering