Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Norwegian Microbiology Meeting

Awarded: NOK 88,999

Project Number:

258703

Application Type:

Project Period:

2016 - 2016

Location:

Subject Fields:

Mikrobiologi er i dag et allsidig fagområde som strekker seg på tvers av vitenskapelige felt, som medisin, ernæring, farmasi og mattrygghet. Det er derfor et behov for en felles arena for å samle forskere fra ulike grener av fagområdet. NoMi er også en konferanse arrangert av juniorforskere for juniorforskere og er dermed unik i sitt fokus på forskere tidlig i sin karriere. Konferansen er videre et viktig bidrag til faglig påfyll både i form av inviterte foredragsholdere og innlegg fra deltagere av møtet fra en rekke ulike disipliner innen mikrobiologi.

Activity:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping