Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av bokprosjekt: "Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år"

Awarded: NOK 65,000

Project Number:

259018

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

«Vi lager barn : Reproduksjon gjennom 500 år» gir en samlet oversikt over reproduksjonens historie i Norge de siste 4-500 år, og setter de viktigste endringsprosesser inn i en større kulturell og historisk sammenheng. Det finnes ingen lignende fremstilling som dekker hele den tidlig-moderne og moderne perioden i vår historie. Boken dekker derfor et iøyefallende hull i vår egen kulturhistorie og gir en ny vinkling til aktuelle spørsmål om reproduksjon i dagens samfunn. Boken disponeres kronologisk, og tar for seg tre formative perioder: 1500-1600-tallet (tidligmoderne protestantisme), 1800-1900-tallet (feminisme og industrialisering) og vår egen tid, den postindustrielle velferdsstaten preget av ny teknologi. For å få frem de sammenhengene den medisinske utviklingen inngår i og er betinget av, leses medisinske, teologiske, litterære og visuelle kilder sammen. Dette gjennomføres for hver periode under overskriftene Unnfangelse, Svangerskap og Fødsel og Utenfor ordningen. Kildene er mangfoldige og fortellingen presenteres gjennom personlige, konkrete historier. Alle kildene viser at reproduksjon spiller en helt sentral rolle i forståelsen av hvordan samfunnsstrukturen bør være, og at den derfor underlegges politisk regulering, enten det er i den tidlige protestantiske kulturen, langs industrisamfunnets produksjonslinjer eller i dagens postprotestantiske og postindustrielle, individfokuserte kultur. Både før og nå har reproduksjon betydning for hvordan vi fortolker våre liv, våre kropper og vår historie. En kulturhistorie om reproduksjon sier derfor langt mer enn hvordan man har begrunnet det å få barn. Fortolkningen og tilretteleggingen av reproduksjon kan brukes som en «linse» for å forstå vår egen kultur.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project