Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitalbasert tjeneste innovasjon: sosial kapital, samskapning, og samstyring

Awarded: NOK 0.30 mill.

NYBY er en sosial og teknologisk innovasjon som overfører peer-to-peer teknologien (kjent fra delingsøkonomien) til mobilisering og koordinering av ledige sivilsamfunnsressurser en "AirBnB for næromsorg" integrert med den samlede tjenesteytingen. Prosjektets visjon er å endre organisering, ressursgrunnlaget, og brukernes rolle i kommunale sosiale tjenester. Gjennom NYBY kombineres det beste fra den tradisjonelle landsbyen (der alle vet hvem som trenger hjelp til hva, og hvem som kan bidra med hva) med det beste fra velferdsstaten (sikkerhetsnett og finansiering via fellesskapet). En slik innovasjon åpner for mange innganger hvor forskermedvirkning vil kunne bidra til å utvikle innovasjonen samt skaper nye kunnskap knyttet til sosiale tjenester, innovasjon, effekter på lokalsamfunn og for brukerne, frivillig innsats, samskapning og samstyring av tjenester, aktiv medborgerskap og brukernes medvirkning, og bruk av store data i offentlig tjenester. I forprosjektet vil forskere fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) jobbe med NyBy - med utgangspunkt i kommuner/bydeler hvor NyBy pilottester ulike moduler av NyBys plattform - og med brukerne, offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner, og fagforeninger med sikte på å utvikle et innovasjonsprosjekt med forskermedvirkning som vil følge opp og bidra til oppskalering av NyBy plattform både når det gjelder videreutvikling av nye moduler og innføring i flere kommuner utover pilottesting

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester