Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Pigga Keskitalos PhD avhandling på nordsamisk i redigert og popularisert utgave.

Awarded: NOK 80,000

Boka baseres på doktoravhandlingen som handler om den samiske skolens organisering og dets samiske læreplaner i Norge. Avhandlingen ble utgitt på finsk i Samisk Høgskoles Diedut-tidskrift 1/2010. Pga. veiledningens og lærestdets språkbegrensninger ble avhandlingen utgitt på finsk. Det har hele tiden vært som formål å utgi avhandlingen også på samisk, men å utgi hele avhandlingen uten tilpasninger var ikke hensiktsmessig. Forfatteren har tilpasset og forkortet hovedteksten slik at den passer som innføringslitteratur for videre utredning av sameskolens kultursentitivitet og for å utvikle organiseringen av skole og undervisning. Litteraturlista er delvis fornyet, opplysninger om samisk undervisning er fornyet og deler av teksten er skrevet på nytt på en mer lesevennlig måte. Det er stort behov for pedagogisk litteratur og kunnskap om samisk undervisning. Boka er ment som støtte for skoleutviklingsarbeid og for motivering, samtidig som den gir kunnskaper om samisk skole i Norge. Boka er interessant for studenter, lærere, politikere og samiske foreldre samt alle som bryr seg om sameskolens utviklingsmuligheter og utfordringer. I Norge er det egen samisk læreplan i forvaltningsområdene for samiske språk, og en slik separat læreplan gjør det mulig å utvikle samisk undervisning (i og på samisk). Der er viktig å vise hvordan samisk skole kan tilrettelegge opplæringen slik at samisk tenkemåte og lokal kultur blir grunnlaget for hele opplæringen. Skolens kjennetegn er det at den er produkt av vestlig påvirkning. Å knuse dette bilde på en konstruktiv måte er en viktig oppgave for samisk lærerutdanning og samisk opplæring. Manuset er oversatt av forfatteren selv, som er tospråklig finsk og samisk med samisk som morsmål. Språkvask og korrektur utføres internt på forlaget av en kvalifisert samisk språkmedarbeider.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform