Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sluttkonferanse: Photography and Indigeneity

Awarded: NOK 0.25 mill.

Sluttkonferansen til prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture er planlagt som et større arrangement over 3 dager. Selv om prosjektet er Bergensbasert, vil vi legge sluttkonferansen til Tromsø med tanke på tilgjengelighet og målgrupper. Vil vil bruke Rica Ishavshotell som arena. Vi ønsker å gjøre konferansen så åpen som mulig for et bredt publikum samtidig som vi inviterer inn ekspertise fra samisk forskning og fra det internasjonale miljøet rundt fotografi i urbefolkningsperspektiv. Våre tre internasjonale partnere, professor emerita Elizabeth Edwards (UK), professor Jane Lydon (Australia) og associate professor Carol Williams (Canada) vil være key-note talere. Prosjektets deltakere, Sigrid Lien, Hilde Wallem Nielssen og Kjellaug Isaksen vil bidra med presentasjoner av prosjektets resultater. I tillegg vil vi invitere et knippe samiske og internasjonale forskere innenfor feltet. Halvparten av innlederne vil være personlig inviterte forskere. Den andre halvparten velges ut gjennom et call for papers, for å invitere inn nye bidragsytere til feltet. Til sammen regner vi med omkring 24 papers. Vi ønsker videre å legge inn relevante kulturinnslag som del i programmet ? bidrag fra samiske kunstnere og musikere, samt eventuelle besøk/omvisninger i utstillinger i Tromsø.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning