Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Arrangmentsstøtte til Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2016

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

259616

Application Type:

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Organisation:

Location:

TreFokus og medarrangørene har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. Norsk arkitektur har markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere utmerkelser. Den norske trearkitekturkonferansen skal dekke et voksende behov for en nasjonal møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre om muligheter og begrensninger knyttet til bruk av tre i arkitektur. Konferansen retter seg mot arkitekter, rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Myndigheter og FoU-miljøer er en svært viktig målgruppe og leverandør av ny kunnskap. Målgruppen for konferansen er aktører i hele verdikjeden og som har en naturlig grenseflate mot bruken av trebruk i arkitektonisk sammenheng. Konferansen har som mål å nå ut til ungdom i utdanningsfasen og skal derfor fokusere på tema som utdannings- og forskningsinstitusjonene er opptatt av. Selv om konferansen i hovedsakelig retter seg mot norske aktører, skal konferansen har en åpen dør til Norden. Konferansen skal også være et sentralt sted for deltakere å skaffe seg oversikt over utenlandske hovedtrender innen trearkitektur og bruk av tre i bygg, i tillegg til at konferansen kan bli et forum for at det skapes internasjonale innovasjonsprosesser og forskningssamarbeid. I år ønsker vi å invitere den canadiske arkitekten Michael Green til konferansen som Key note speaker. Green har fått stor internasjonal oppmerksomhet som arkitekt og samfunnsdebattant, knyttet til innovativ, bærekraftig arkitektur og bruk av tre som byggematerialer. Les mer på www.mg-architecture.ca

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram