Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

5th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users

Awarded: NOK 0.24 mill.

INHSU er den ledende internasjonale konferansen om HCV hos rusmiddelbrukere. Det 5. internasjonale symposiet (INHSU 2016) skal arrangeres 7.-9. September 2016 i Oslo. Konferansen organiseres av The International Network for Hepatitis in Substance Users (INHSU) i samarbeid med konferansedivisjonen i the Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine (ASHM). Konferansen ble tidligere arrangert annet hvert år men fra 2015 ble det avgjort å holde årlige konferanser for å holde følge med den raske utviklingen i forskning på Hepatitt C behandling blant personer som injiserer rusmidler. Konferansen har tidligere vært arrangert i Zurich, Sveits i 2009, Brussel, Belgia i 2011, i München, Tyskland i 2013 og i Sydney, Australia 2015. Årets konferanse skal holdes i Oslo på Radisson Blu Scandinavia Hotell. Det er forventet over 400 deltakere til årets konferanse. Målgruppen for konferansen er leger, sykepleiere, annet helsepersonell, forskere, brukere og brukerorganisasjoner, samt beslutningstakere. Årets konferanse vil fokusere på temaene: 1. Epidemiologi og folkehelse 2. Behandling 3. Tilgang og implementering

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering