Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum Wood Building Nordic 2017, hosted in Trondheim Norway, will be the fifth Nordic conference.

Awarded: NOK 74,999

Project Manager:

Project Number:

260123

Application Type:

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Forum Holzbau er en tysk trekonferanse med opprinnelse i Garmisch Partenkirchen. Treforumet har eksistert i 20 år og er kjent som en viktig møteplass der kunnskap og erfaring utveksles mellom forskning, industri og utførende. Initiativet til å etablere en nordisk FH konferanse kom fra nettverket Nordiske Trebyer og den første konferansen ble gjennomført i Växjö i 2012, neste by ut var Kouvola i 2013 og i 2014 var Trondheim vertskap for den første norske konferansen. I 2017 er Trondheim vertskap på nytt. Trondheim kommune ved Trebyen Trondheim har prosjektledelsen for arbeidet. Arbeidet utføres i samarbeid med NTNU/Tresenteret og SINTEF Byggforsk. Det jobbes med å få med Trondhjems arkitektforening, faggruppe bygg i Næringsforeningen, NHO Trøndelag og Tredriveren i Trøndelag. Styringsgruppen for Trebyen Trondheim er styringsgruppe for konferansen. Ambisjonene for konferansen er: - arrangere en inspirerende nordisk møteplass for TREinteresserte dele idéer, oppdatere seg på ny kunnskap, utveksle erfaring) - 3 dagers program med nordiske foredrag (trearkitektur, siste forskning, kunnskapsutvikling), ekskursjoner og messe - 500 deltakere - samle 40 internasjonale, nasjonale og regionale utstillere - utfordre politikere, byggherrer, arkitekter, entreprenører, treindustrien mfl. - etablere og dele ut nordisk trepris til unge innovatører - sette Trondheim på kartet (historiske trebygg, urbane trebygg, kompetansemiljø, innovasjonskraft) - bli vertskap igjen i 2020 Se egen nettside: http://forumholzbau-nordic.com/ og vedlagt rapport fra arrangementet i 2014. Budsjettet som er reflektert her legges til grunn for arrangementet i 2017.

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram