Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enabling Dynamic Logistics Networks (Edlon)

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Manager:

Project Number:

260217

Project Period:

2016 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Prosjektet skal utarbeide en søknad som svar på følgende utlysning fra EU-Kommisjonen under Horisont 2020: Topic MG-5.2-2017: Innovative ICT solutions for future logistics operations". Søknadsprosessen er i to faser: Første fase har innleveringsfrist den 26.01.2017, og dersom vi går videre i fase 2 er fristen for den komplette søknaden den 19.10.2017. Vi har bevisst startet arbeidet med søknaden tidlig for å ha alle konsepter med videre klare slik at vi kan utarbeide en god søknad i fase 1. Det er krevende å skrive en kort søknad (10 sider). I praksis må vi ha hele søknaden ferdig i fase 1, slik at vi kan utarbeide en konsis, entydig, overbevisende beskrivelse i fase 1. Prosjektet skal basertes på resultatene fra tidligere EU prosjekter der SINTEF og Marlo har vært med. Eksempler er e-Freight og iCargo. Utlysningen krever at to av de tre områdene knyttet til styring av logistikk-operasjoner må være dekket i søknaden: A. Planlegging og data B. Dynamisk ruting og forretningsmodeller C. Interoperabilitet og «alt er knyttet sammen» Vår ambisjon er å dekke alle tre. Vi satser på å få med andre norske aktører i konsortiet, og BI Seksjon for strategi og logistikk er med og vil få ansvar for forretningsmodeller. Vi arbeider med å få industriaktører involvert. Viktige elementer i søknaden vil være å bygge videre på Marlo-produktet MixMoveMatch og ISO/IEC 19845, der elementer inngår som er en videreutvikling av konsepter fra ARKTRANS. SINTEF har vært svært involvert i standardiseringsprosessen.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020