Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mimic Enzyme Membrane

Awarded: NOK 0.30 mill.

På grunn av stabiliteten og det brede anvendelsesområdet for membranen «Mimic Enzyme Membrane» (heretter MENZY), både når det gjelder trykk og temperatur, er det ønskelig å avklare om MENZY også kan være aktuell for separasjon av CO2 fra naturgass. Naturgassmarkedet er stort og veletablert, og der gasstrømmene er egnet for membranseparasjon benyttes i dag membraner. Membrananlegg har lavere investeringskostnad og betydelig lavere driftsutgifter enn aminscrubbere eller PSA. Dersom man klarer å tilpasse MENZY for CO2-rensing av naturgass vil dette representere en stor kommersiell mulighet. For å være i stand til å utnytte denne kommersielle muligheten, er det ønskelig å avklare eventuelle «show-stoppers» i forhold til bruk av membranen på naturgass så tidlig som mulig. Det søkes herved om kr 300.000 i kvalifiseringsmidler for å gjennomføre følgende aktiviteter for en raskest mulig avklaring i forhold til bruk av MENZY for naturgass.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale