Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold

Awarded: NOK 28,000

Støtte til åpen publisering 2015.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang