Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan virker sanntidsdata inn på forbrukeratferd?

Alternative title: Consumer behavior in the electricity market

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

260863

Project Period:

2016 - 2021

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

This PhD-project explores three aspects related to consumer behavior in the electricity market: Background: Over the next ten years, we will see greater variation in electricity prices. Electrification of the transport sector will lead to greater variations in electricity consumption. When all the electric cars charge at the same time in the afternoon, the load demand peaks. In a report for NVE, DNV GL and Pöyry Management Consulting have estimated the cost of upgrading the network for these days to around NOK 11 billion. If we manage to shift charging behavior to the night, we will save such expenses. In order to meet these challenges, NVE introduces a new pricing model for grid tariffs, where consumers pay for load consumption instead of total energy consumption. For customers to be able to adapt to such fluctuations in electricity price, they need better insight into their own consumption and the opportunity to regulate this. To better understand consumers' response to information and flexibility in meeting price incentives, we will conduct the following 3 studies. Price and information: Study 1 explores the effect of better information on consumer price sensitivity. Will a smartphone app make consumers more sensitive to price fluctuations? Consumer Flexibility: Study 2 examines how electricty consumers respond to better information and new pricing models. By applying knowledge from social psychology, we will look for new ways to motivate load reduction. Social nudging: Study 3 examines how information about neighbors' electricity consumption affects their own consumption. To what degree does the effect of social influence become stronger through a strong price incentive, or will the price incentive crowd out effects of social comparison?

-

Ringerikskraft ønsker å bedre forstå hvordan og hvorfor kundene endrer sitt forbruk av strøm og ønsker derfor å se på utvikling i ulike kundegruppers energiforbruk for å bruke dette i utvikling av nye produkter og tjenester innen energisektoren. På basis av AMS-plattformen vår og AMS-målere hos alle nettkunder lanserte Ringeriks-Kraft i mai 2015 sin kundeapp SMARTliv. Ca 3000 av strømkundene har lastet ned denne appen. Flere kunder ønsker sanntidsmåling, og noen av disse igjen styring og overvåking av enkeltkurser og komponenter i huset. Vi ønsker å studere effekten av sanntidsinformasjon på husholdningers strømforbruk og hvordan husholdningenes strømforbruk påvirkes av Ringeriks-Krafts mobilapplikasjoner, effektprising og styring av husholdningers strømforbruk. Analysen vil dekomponere virkningene av hvert enkelt tiltak («treatment») på husholdningers strømforbruksmønster og hvorledes ulike endringer i tjenestetilbudet virker sammen. Vi vil gjennomføre en serie randomiserte kontrollerte studier (RCT) der husholdningenes - målbare så vel som uobserverte -karakteristika balanseres på tvers av de ulike gruppene. Da gruppenes størrelse vil være relativt beskjedne innenfor dette prosjektet, vil det antagelig være nødvendig med stratifiserte utvalg. Vi ønsker også å undersøke effekten av sosial påvirkning fra venner og kollegaer på energiforbruk. Dette vil vi gjøre ved å utvikle en facebook-app slik at kundene kan sammenligne forbruket med de de ønsker. Dette vil gi en innvirkning på eget strømforbruk gjennom: - Et informasjonselement: bevisstgjøring av eget strømforbruk relatert til andre. - Et bevistgjøringselement der det faktum at du får tilbakemelding, og kanskje diskuterer strømforbruk med kollegaer på jobben vil føre til et mer bevisst forhold til strømmen du bruker - Et konkurranseelement, der mange sannsynligvis vil ønsker å være bedre enn naboen på energieffektivitet.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd