Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

8th Annual S.Net meeting: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

Awarded: NOK 0.10 mill.

S.Net er the Society for the Study of New and Emerging Technologies. S.Nets årlige konferanser samler 100-150 deltakere fra alle kontinenter og fra humaniora, samfunnsvitenskap, STEM og policy. S.Net het opprinnelig Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, og har siden oppstarten i 2008 hatt hovedfokus på nanovitenskap. Senter for vitenskapsteori (SVT, UiB) er det ledende forskningsmiljø i Norge innen ELSA og RRI. SVT har fått i oppdrag å arrangere årets S.Net-konferanse 12.-14.10.16. Vi har gitt konferansen følgende tittel: "The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies". Våre tre Keynote speakers er på høyeste internasjonale nivå: Sheila Jasanoff (Harvard University), Silvio Funtowicz (SVT/UiB) og Joseph Dumit (UC Davis). I tråd med ambisjonen om nye former for samfunnsdialog vil årets S.Net-konferanse også organisere tilleggsaktiviteter inkludert visning av filmer fra programmet til BIO·FICTION, den internationale filmfestivalen for syntetisk biologi, og vi har fått inn forslag til spesialformat-paneler som strekker seg fra workshops til kunst-performances. Flere av aktivitetene vil være åpne for byens befolkning. Allerede ved første call for papers har vi fått inn over 100 bidrag, fordelt på en rekke land, men også med den fulle bredde av de relevante forskningsmiljøene i Norge. S.Net 2016 vil derfor både styrke internasjonaliseringen av den norske forskningen på området samtidig som den vil styrke den nasjonale koordineringen. S.Net 2016 samarbeider i denne forbindelse med ELSA Norway. Se også: http://www.uib.no/en/svt/92313/S-NET-Conference-2016#

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale