Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interactive digital map of the last Ice Age in the Barents Sea

Awarded: NOK 0.50 mill.

ICEMAP er et interaktivt, nettbasert kart over fortidens isdekke i Skandinavia. Kartet skal brukes til illustrere isens utbredelse gjennom siste istid. Kart over isens bevegelse, tykkelse, trykk, fremvekst og tilbaketrekning vil bli utviklet basert på forskning og numeriske datamodeller produsert ved SFF CAGE. Nettbaserte kart egner seg til visualisering og åpner opp mange formidlingsrom. De er særlig velegnet til brukerstyrt formidling, der brukere ved hjelp av interaksjon med kartet kan få tilgang til informasjon i form av film, visualiseringer og grafikk. ICEMAP vil være bygget på åpen kildekode og datagrunnlaget vil kunne gjøres tilgjengelig for forskere. Men den primære målgruppen er allmenheten. Det nettbaserte digitale kartet skal så danne grunnlaget for en interaktiv installasjon ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø. I installasjonen vil byen Tromsø brukes som en case for å vise hvordan is og isens bevegelse har endret landskapet. Man skal få en lokalt tilpasset opplegg som leder brukeren til kjente steder i nærmiljøet. Dette vil gi brukerne mulighet til å se på sine nabolag og utfluktssteder med nye øyne. Det skal trekkes linjer fra isens inngrep i landskapet i fortiden til fremtidens endringer som følge av issmelting på grunn av global oppvarming. Installasjonen vil gi et innblikk i hvordan numeriske modeller brukes for å forstå klima og verden rundt oss. Ideen er at både den nettbaserte delen av ICEMAP så vel som installasjonen skal ha like grensesnitt. Disse skal utvikles i tett samarbeid med vitensenterets pedagogiske team, slik at vi får en enhetlig fremstilling og tilpasning til norske læreplaner både på nett og i installasjonen. For å aktivere folk ytterligere, og vekke engasjement vil vi lage og trykke turbrosjyrer til nærområdene i Tromsø knyttet til ICEMAP og installasjonen. Målet er å skape en rekke håndgripelige uttrykk som kan hjelpe publikumet å forstå en av de grunnleggende metodene innen klimaforskning - numerisk modellering

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima