Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop for å utvikle klimatjenester for norske kommuner

Awarded: NOK 12,887

Norske kommuner har allerede nå ansvar for å planlegge for en fremtid med klimaendringer. Det har lenge vært uttalt at kommunen har et spesielt ansvar for klimatilpasning fordi eksisterende ansvarsområdene blir påvirket av klimaendringer, men mange kommuner har savnet konkretisering av hva dette innebærer. Til tross for nasjonal satsing på klimatilpasning har kommunene behov for mer veiledning og bistand til sitt tilpasningsarbeid. Denne workshopen er del av et felles initiativ fra CICERO og NGI, som skal være et nødvendig supplement til eksisterende klimatilpasningsveiledere og -verktøy. Sammen med kommunene, ønsker vi å utvikle en tjeneste til kommunene for å bistå deres tilpasningsarbeid. Initiativet til CICERO og NGI springer ut fra pågående og tidligere forskningsprosjekter med kommuner hvor vi har utviklet kompetanse og kunnskap knyttet til utfordringer som kommuner står overfor når det gjelder konsekvenser av klimaendringer, og tilpasningsbehov og tiltak.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima