Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kontinuerlig BEhandling av SLAGpasienter gjennom hele forløpet

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

262186

Application Type:

Project Period:

2016 - 2017

Location:

BESLAG har som formål å klargjøre en hovedprojektsøknad med visjon å muliggjøre kontinuerlig, korrekt og effektiv fysioterapibehandling i form av egentreningsøvelser for slagpasienter. Behandlingen vil foregår under og mellom møter med behandlende aktører i akuttenheter, ved rehabiliteringssykehus og rehabiliteringssentre og hjemme i kommunen. Målet er å etablere kunnskap om hvordan en ny behandlingspraksis støttet av et system bestående av forskjellig bærbar sensor- og mobilteknologi kan bidra til økt selvstendighet og motivasjon for pasienter i oppfølging av egentrening i behandlingsforløpet. Videre å gi økt effekt av egentrening gjennom hele behandlingsforløpet og gi leger og fysioterapeuter mulighet til å veilede og følge opp egentreningen til pasientene. Forskerprosjektet bygger på erfaringene fra innovasjonsprosjektet Mobil bevegelse ved Sunnaas sykehus. I hovedprosjektet vil en ved hjelp av et mobilt behandlingssystem av bevegelsesensorer håndtert av pasienten selv undersøke og få ny kunnskap om hvilke type øvelser som er egnet for behandling av slagpasienter. En vil få kunnskap om hvordan sanntidstilbakemelding kan fungere optimalt samt hvordan behandlingen av den enkelte pasient kan forbedres ved å integrere andre type sensorer. En vil undersøke effekten av systemet for kvalitet og mengde av egentrening, behandlingsforløpet målt fra pasientens utvikling, samt opplevelse av helhetlig oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet fra akuttsykehus via behandlende institusjoner til oppfølging fra kommunale helse og omsorgstjenester.

Activity:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering