Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ECPRs General Conference 2017

Awarded: NOK 0.25 mill.

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til ECPRs General Conference som i september 2017 skal arrangeres av Institutt for statsvitenskap ved UiO I samarbeid med European Consortium for Political Research (ECPR).ECPRs General Conferences er den største statsvitenskapelige konferansen i Europa og har de siste årene hatt om lag 2000 deltakere. Konferansen representerer en stor begivenhet innenfor europeisk statsvitenskap. Konferansen arrangeres hver høst og det akademiske programmet består av det tradisjonelle formatet med seksjoner og paneler. Det er også rundbordpaneler som er felles for alle deltakerne, og en plenumsforelesning. Den viktigste finansieringskilden for konferansen er deltakeravgift fra deltakerne. Deltakerne på General Conference er etablerte forskere, PhD- og post doc kandidater. Det vil med andre ord være deltakere i alle stadier i en forsker- og akademisk karriere på konferansen. Seminarrom og forelesningsrom over store deler av Blindern vil bli benyttet for arrangementet, og det nødvendige antall rom er allerede reservert.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam